ÅRLIG KONTROLL BRANNVARSLINGSANLEGG

Vi utfører tjenesten i henhold til forskrift NS-3960. Det er krav om årlig kontroll av automatiserte brannalarmanlegg

Oppsummering krav brannvarslingsanlegg

ÅRLIG KONTROLL NØD- OG LEDELYSSYSTEMER

Vi utfører tjenesten i henhold til forskriften NEK EN-50172

Oppsummering krav nød-og ledelyssystemer

ÅRLIG KONTROLL OG INSPEKSJON BRANNSLANGER

Vi utfører tjenestsen i henhold til forskrift NS-EN 671-3. Det er krav til trykktesting av brannslanger hvert 5. år

Oppsummering krav brannslanger

ÅRLIG KONTROLL HÅNDSLUKKERE

Vi utfører tjenesten i henhold til forskriften NS-3910. For næringsbygg er det krav til årlig kontroll, mens for private er det krav til kontroll hvert 5. år

Oppsummering krav brannslukkere

OPPDATERE O-PLANER / EVAKUERINGSPLAN

Vi oppdaterer digitale tegninger

  • O-planer brannvarsling
  • O-planer slukkeutstyr
  • Evakueringsplan
  • Oversikt nødlys
  • Rømningsplan

VI UTFØRER KONTROLL AV SPRINKLERANLEGG

Kontroll av sprinklerovervåking, fullskalatest mot brannalarmsystemer i samarbeid med sprinklerfirmaer