Oppdatering av brannteknisk dokumentasjon

Brannteknisk dokumentasjon som O-planer brannvarslingsanlegg sikrer rask og effektiv lokalisering av et evt. branntilløp. O-planer som speiler konfigurerte enheter i brannvarslingsanlegget, er noe vi sterkt anbefaler alle våre kunder.

Brannteknisk dokumentasjon som rømningsplaner med god oversikt over byggets oppbygging med oversikt over rømningsveier og slokkeutstyr sikrer en trygghet for personer som ferdes i bygget.

En detaljert branninstruks gir grunnlag for at brannansvarlig kan sikre at personer i bygget har kjennskap til og utfører årlige evakueringsøvelser for å sikre gode rutiner ved et branntilløp.

Oppdatering av brannteknisk dokumentasjon
Oppdatering av brannteknisk dokumentasjon

Vi i BSV har god erfaring og å oppdatere denne typen dokumentasjon og leverer et sluttprodukt til våre kunder som er gjennomgått og kontrollert opp mot bygget sammen med eier og brannansvarlige.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.

Vi har i løpet av høsten 2021 og vinter 2022 oppgradert alt av brannteknisk dokumentasjon på Knarvik Senter. Et senter som er i god vekst. Vi har hatt service avtale her siden 2018 og ble tildelt kontrakt for utbedring av dokumentasjonen etter flere år med godt samarbeid og god oppfølging.

Vi er i oppstarten av å utarbeide nye brannrutiner og oppdatere rømningsplaner og o-planer for eiendomsforvalter på Østlandet. Det ble funnet manglende/utdatert dokumentasjon ved årlig kontroll og evakueringsøvelse på flere av byggene.

Oppdatering av brannteknisk dokumentasjon

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud eller en uforpliktende inspeksjon av eiendommen din.

Bruk kontaktskjemaet eller kontakt oss på telefon +47 900 46 600