Landbruk

Vi sikrer nøye overvåking og vedlikehold i samsvar med aktuelle forskrifter for landbrukssektoren. Våre tjenester følger strenge krav til årlige kontroller og rapportering til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd (FG) i henhold til Norsk Standard.

Spesialisert Vedlikehold:

Med innsikt i landbruksanleggets unike natur, fokuserer vi på pålitelig drift og trygghet gjennom grundig overvåking og vedlikehold. Våre tjenester er skreddersydd for landbrukssektorens strenge krav, inkludert nødvendige årlige kontroller og FG-rapportering.
Landbruk
Landbruk

Standardoppfyllelse:

Våre erfarne fagfolk utfører grundige kontroller i samsvar med kravene i Norsk Standard. Dette sikrer at ditt landbruksanlegg opprettholder de høyeste standardene for sikkerhet og ytelse.

Regelmessige Inspeksjoner:

Vi forstår landbruksanleggets spesielle utfordringer. Vårt dedikerte team gjennomfører omfattende årlige inspeksjoner som sikrer pålitelig drift og forebygger unødvendige avbrudd.
Landbruk
Oppdatering av brannteknisk dokumentasjon

Rapportering for Samsvar:

Vi tar ansvar for å utarbeide og sende nødvendige FG-rapporter som en del av vårt tjenestetilbud. Dette sikrer overholdelse av bransjens standarder og regelverk, spesielt tilpasset landbrukssektoren.

Optimal Serviceavtale for Dine Aspirasjonssystemer:

Vi forstår landbruksanleggets spesielle utfordringer. Vårt dedikerte team gjennomfører omfattende årlige inspeksjoner som sikrer pålitelig drift og forebygger unødvendige avbrudd.

Velkommen til vår omfattende serviceavtale for sømløs drift og langvarig ytelse av dine aspirasjonssystemer. BSV er klare til å møte dine behov, og vi tilbyr en rekke tjenester for å holde systemet ditt i toppform.

  • Aspirasjonsfiltre: Bytte av aspirasjonsfiltre etter anbefalte intervaller for optimal luftgjennomstrømning og unngåelse av driftsproblemer.
  • Rengjøring av Aspirasjonsrør: Grundig rengjøring av rør for jevn luftstrøm og unngåelse av blokkeringer.
  • Rengjøring av Sentralenheter: Omfattende rengjøring av enheter for forlenget levetid og jevn drift.
  • Funksjonsprøving og Årskontroll: Regelmessig egenkontroll og årlig kontroll med fast intervall gir en trygghet for sluttbruker om systemets funksjonalitet.
  • Tilpasset Vedlikeholdsplan: Skreddersydde planer for daglig, månedlig og kvartalsvis vedlikehold etter dine systemers behov.
  • Ekspertise innen Landbruksdeteksjonssystemer: Vårt erfarne team med sertifisert kompetanse for skreddersydde løsninger med bl.a Elotec og Icas systemer.
Landbruk

Sensorteknologi

Banebrytende sensorteknologi, drevet av Elotec EloRa smartsensorer, hever standarden for miljøovervåkning. Med spesialiserte sensorer og avanserte funksjoner gir systemet uovertruffen innsikt og kontroll. Her er noen kraftige komponenter i systemet:

EloRa Gateway Sentralen

Hjertet av vårt sensornettverk, samler data fra smartsensorer og sender det sømløst til vår skybaserte løsning. Eneste del av systemet som trenger internett og strømtilgang..

Ultrasonic Level Sensor

Effektiviser daglig drift ved å overvåke nivåer i kornsiloen, møkkjelleren og tanker.

Tempsensor med Ekstern Probe

Overvåk temperaturer i grønnsakskjølere, plansiloer, korntørkeanlegg, pumper og motorer. Forhindrer skade på avlinger og farlige situasjoner.

CO2-sensor

Gir varsler i fjøs med ventilasjon og kritiske CO2-områder, unngå farlige situasjoner for dyr.

Jordsensor for Temperatur, Fuktighet og Konduktivitet

Overvåk jordfuktighet og temperatur i grønnsakåkre og gartnerier, få varsel for å kunne vanne på et meget presist tidspunkt, for optimal vanning og vekst.

EloRa EloTemp - Temperaturovervåking:

Gir nøyaktig temperaturovervåking i elektriske skap, kjølelagre og andre områder der temperatur er avgjørende. Hold konstant øye med temperaturen for optimal drift og sikkerhet.

Temperatur og Fuktighetssensor

Gir varsler for endringer i omgivelsene i fjøset eller veksthuset. Oppretthold optimale forhold for dyr og avlinger.

Bolus Temp og Aktivitetssensor

Gir innsikt i dyrehelse og aktivitet. Informativt verktøy for veterinæren til å kartlegge sykdomsforløp. Få varsel før kalving er i gang, slik at du kan være tilstede når det skjer.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud eller en uforpliktende inspeksjon av eiendommen din.

Bruk kontaktskjemaet eller kontakt oss på telefon +47 900 46 600