Kontroll og inspeksjon av brannslanger

Det er krav til årlig kontroll av brannslangens iht. NS-EN 671-3 funksjons test samt en visuell kontroll. Det er også krav til trykkprøving av brannslanger hvert 5. år. Brannslangene blir tydelig merket med kontrolloblat samt tydelig merking innerst på slange som viser at slangen har vært rullet helt av trommelen ved kontroll. Alle våre teknikere er godkjent for denne typen kontroll med grønt sertifikat.

Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget. Vi ønsker hjelpe våre kunder med å opprettholde strenge myndighetskrav, med god kommunikasjon og et godt samarbeid.

Kontroll og inspeksjon av brannslanger
Kontroll og inspeksjon av brannslanger

Fleksibel og pålitelig

En effektiv liten organisasjon gir økt fleksibilitet, noe som er kostnadsbesparende for kunde samt rask responstid ved behov for service.

Vi har mange serviceavtaler for næringskunder og private sameier/borettslag i Bergen og omegn. Vi har også en total serviceavtale for et større eiendomsfirma i Oslo hvor årlig kontroll av brannslukkere er en del av avtalen.

God dokumentasjon og merking av utført kontroll/service samt god oppfølging av evt. feil og mangler.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud eller en uforpliktende inspeksjon av eiendommen din.

Bruk kontaktskjemaet eller kontakt oss på telefon +47 900 46 600