Kontroll av sprinkleranlegg

Kontroll av sprinkleranlegg er en lovpålagt kontroll, vi bruker eksterne samarbeidspartnere for disse kontrollene. Kunden skal ikke bli berørt av dette og BSV setter krav til eksterne når det gjelder kompetanse, godkjenninger, oppfølging, dokumentasjon og rapportering.

Fokus på god dokumentasjon av alle funksjoner, samt god rapportering etter kontroll og at kunden og driftstekniker på bygget har god kjennskap til sprinkleranleggets funksjoner. Gjennomgang og opplæring for å kunne utføre egenkontroll. Det er krav til utførelse av egenkontroll og dokumentasjon.

Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget. Vi ønsker hjelpe våre kunder med å opprettholde strenge myndighetskrav, med god kommunikasjon og et godt samarbeid.

Kontroll av sprinkleranlegg
Kontroll av sprinkleranlegg

Fleksibel og effektiv

Vi anbefaler alltid våre kunder at kontroll av sprinkleranlegg og brannalarmanlegg utføres samtidig. Det er mange aspekter med disse kontrollene som må sees på under ett; overvåking av stengeventiler, overvåking av pressostater, overvåking på lavtrykk, overvåking ved tørreanlegg, storalarm ved sprinkler utløst. Alle overvåkinger og alarmer blir presentert i brannalarmpanelet.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.

En effektiv liten organisasjon gir økt fleksibilitet, noe som er kostnadsbesparende for kunde samt rask responstid ved behov for service.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud eller en uforpliktende inspeksjon av eiendommen din.

Bruk kontaktskjemaet eller kontakt oss på telefon +47 900 46 600