Kontroll av brannvarslingsanlegg

Årlig kontroll og vedlikehold av automatiserte brannvarslingsanlegg utført iht. NS3960 øker sikkerheten og er en viktig faktor som kan være med å redde liv og verdier. Kundens forståelse og kjennskap til systemet er viktig, tid til oppfølging og opplæring er en prioritet.
En effektiv liten organisasjon gir økt fleksibilitet, noe som er kostnadsbesparende for kunde og som gir rask responstid ved behov for service.

Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget. Vi ønsker hjelpe våre kunder med å opprettholde strenge myndighetskrav, med god kommunikasjon og et godt samarbeid.

Kontroll-brannalarmRed

Det er strenge myndighetskrav til årlige kontroll og vedlikehold av automatiserte brannvarslingsanlegg. Vi har fokus på å tilby våre kunder servicekontrakter som sørger for at brannsikkerheten blir opprettholdt og at anleggene oppfyller strenge krav. Alle våre teknikere er FG-750 godkjente som sikrer god kjennskap til myndighetskrav, en god sikkerhet for våre kunder. Vi har høy teknisk forståelse, bred erfaring og har spesialisert oss innen dette fagområdet. BSV er en totalleverandør, kunden skal kun ha ett kontaktpunkt, vi ordner resten. Vi legger stolthet i kvalitet, og gode, forståelige rapporter. Vi tar oss tid til, og prioriterer opplæring og gjennomgang av egenkontroll med kunder. Vi utfører fullskalatest ved førstegangskontroller på nye avtaler, dette for å sikre et grunnlag iht. krav for videre kontroller.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.

Vi er meget stolte av rammeavtalen vi har med 11 Kommuner i Nordland, her utfører vi årlig kontroll av brannalarmsystemer og nødbelysning. God planlegging, og en effektiv utførelse av høy kvalitet har gitt gode tilbakemeldinger fra våre kontaktpersoner i denne kontrakten.

Vi har i løpet av høsten 2021 og vinter 2022 oppgradert talevarslingsanlegget og brannvarslingsanlegget samt alt av brannteknisk dokumentasjon på Knarvik Senter. Et senter som er i god vekst. Vi har hatt service avtale her siden 2018 og ble tildelt kontrakt for utbedring av disse systemene etter flere år med godt samarbeid og god oppfølging.

Har et meget godt samarbeid med Elotec Ajax som er et trådløst brann- og innbruddsanlegg for bolig, næring og sameie/borettslag. Vi har god kompetanse på krav til brannsikkerhet i bygg. Dette samarbeidet har resultert i at vi har blitt en ledende leverandør av Elotec Ajax, noe vi er meget stolt av.

– Kvalitet på produkt og utført arbeid
– Kundens tillit til anlegget og tjenesten
– Effektivitet og fleksibilitet
– Høy teknisk forståelse og faglig kompetanse
– Totalleverandør
– Samarbeidsfokus