Bærekraft

Bærekraft er en sentral verdi hos Brannteknisk Service og Vedlikehold AS, og vi er forpliktet til å Implementere miljøvennlige og bærekraftige prinsipper i alt vi gjør. Som en ledende aktør innen brannsikkerhet, erkjenner vi viktigheten av å ta vare på planeten samtidig som vi sørger for optimal brannbeskyttelse.
Bærekraft

Vi streber etter å minimere vår miljøpåvirkning gjennom en rekke tiltak. Våre produkter og tjenester er nøye utvalgt og designet med tanke på energieffektivitet og minimalt ressursforbruk. Ved å tilby avanserte og intelligente brannalarmsystemer bidrar vi til å redusere unødvendig bruk av ressurser og energ i, samtidig som vi sørger for pålitelig brannsikkerhet.
I tillegg fokuserer vi på å minimere avfall og resirkulere materialer der det er mulig. Vårt vedlikehold og våre inspeksjoner er rettet mot å forlenge levetiden til brannsikkerhetsutstyret, noe som igjen reduserer behovet for hyppige utskiftninger og det negative miljøavtrykket dette kan medføre.

Vi er stolte over å samarbeide med partnere og leverandører som deler vår bærekraftsvisjon. Våre ansatte er opplært til å følge bærekraftige praksiser og kontinuerlig søke etter måter å forbedre miljøvennligheten i vårt arbeid.

Brannteknisk Service og Vedlikehold AS tar sitt ansvar for å beskytte både mennesker og miljøet på alvor. Gjennom vår forpliktelse til bærekraft, jobber vi for å skape en tryggere fremtid for kommende generasjoner samtidig som vi sikrer best mulig brannbeskyttelse for dagens samfunn.

Bærekraft
Landbruk

Åpenhetsloven

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vår virksomhet er bygget på prinsippet om å handle i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, inkludert åpenhetsloven.

Vi forstår betydningen av tilgang til informasjon og åpenhet i beslutningsprosesser når det gjelder valg av leverandører og samarbeidspartnere. Derfor jobber vi hardt med å sikre at nødvendig informasjon er tilgjengelig og lett forståelig for våre interessenter.

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om vår tilnærming til åpenhetsloven, er du velkommen til å kontakte oss.