Logo

Velkommen til BSV

Brannteknisk Service & Vedlikehold

Brannteknisk service og vedlikehold ble eterblert i 2018 med ønske om å skape et selskap som har fokus på kundens sikkerhet, med en visjon om å kunne bli en totalleverandør innen brannsikkerhet. Med lang fartstid i bransjen har det vært mulig å etablere samarbeid med ledende leverandører.

Vi leverer uansett leverandør

Uansett hvilken type leverandør du har, skal vi kunne utføre service i henhold til forskrifter. Våre medarbeidere har et høyt kompetansenivå både innen det tekniske og regelverket. Vi er sikre på at du vil bli fornøyd med våre tjenester.

Dette er forskriftene vi som kontroll foretak er lovpålagt og utføre kontroller etter:

Det er strenge myndighetskrav til dere som sluttbruker/eier når det gjelder det branntekniske. Det er krav til årlig kontroll av automatiserte brannvarslingsanlegg, årlig kontroll av brannslanger og håndslokkere, samt kontroll av nød belysning.
Under ser du en liste over lovpålagte kontroll-punkter vi utfører:
1. NS-3960
Brannvarslingsanlegg
2. NS-3926
Visuelle ledelys systemer
3. NS-3910
Kontroll og vedlikehold av håndslokkere
4. NS-EN 671-3
Kontroll og vedlikehold av brannslanger
Brannteknisk Service og Vedlikehold AS ønsker hjelpe sluttbruker/eier å opprettholde en standard som oppfyller disse strenge kravene.

La elektro være elektro og Brannsikkerhet være Brannteknisk Service og Vedlikehold AS

Hvem er det som har ansvaret?

Det er eiers ansvar å inngå avtale med kontrollforetak, som skal kunne dokumenter nødvendig kompetanse for angjeldende anleggstype for å sikre nødvendig tilgang til dokumentasjon og systemkunnskap. Under finner du en liste over FG-Godkjente foretak i hele Norge, sorter på ditt fylke.
FG-godkjent tjeneste
En FG-godkjente brannalarm kontroll tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikkerhet etter nøye testing av fagpersoner. FG stiller krav til kompetansen til personer og foretak som skal jobbe med brannvarslingsanlegg.
Hvorfor velge BSV AS
Vi ønsker å gjøre det enklere for sluttbruker/eier å tilbyr derfor å utføre disse kontrollene samlet. Et firma og forholde seg til, en kontaktperson. Vi kan brannsikkerhet og vi er sertifiserte innen alle våre disipliner, og vi kan dokumenterer dette.